Potvrzení:

Úspěšně uloženo.

FSS D-PSY_ Psychologie
Název anglicky: Psychology
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 11. 2018 – 19. 11. 2028
Garant: prof. PhDr. Petr Macek, CSc.

Oborová komise: Obecná psychologie

FSS DPSY03 Obecná psychologie
Název anglicky: General psychology
doktorský prezenční se specializací
Zahrnut v programu: FSS D-PSY_ Psychologie
FSS DPSY10 Obecná psychologie
Název anglicky: General psychology
doktorský kombinovaný se specializací
Zahrnut v programu: FSS D-PSY_ Psychologie

Předseda

doc. Mgr. Stanislav Ježek, Ph.D.
Předsedou oborové komise musí být člen oborové rady daného doktorského programu.

Externí členové

prof. PhDr. Imrich Ruisel, DrSc.
Ústav experimentálnej psychológie SAV, Bratislava
doc. Mgr. Radovan Šikl, Ph.D.
Psychologický ústav AV ČR, v.v.i., Brno

Oborová komise: Pedagogická psychologie

Název anglicky: Educational psychology
doktorský prezenční se specializací
Zahrnut v programu: FSS D-PSY_ Psychologie
Název anglicky: Educational Psychology
doktorský kombinovaný se specializací
Zahrnut v programu: FSS D-PSY_ Psychologie

Předseda

doc. PhDr. Šárka Portešová, Ph.D.
Předsedou oborové komise musí být člen oborové rady daného doktorského programu.

Externí členové

prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc.
Univerzita Karlova, Hradec Králové
doc. PhDr. Lenka Morávková Krejčová, Ph.D.
Univerzita Karlova, Praha

Oborová komise: Psychologie práce

FSS DPSY06 Psychologie práce
Název anglicky: Work psychology
doktorský prezenční se specializací
Zahrnut v programu: FSS D-PSY_ Psychologie
FSS DPSY13 Psychologie práce
Název anglicky: Work psychology
doktorský kombinovaný se specializací
Zahrnut v programu: FSS D-PSY_ Psychologie

Předseda

doc. PhDr. Martin Vaculík, Ph.D.
Předsedou oborové komise musí být člen oborové rady daného doktorského programu.

Externí členové

Doc. PhDr. MUDr. Mgr. Radvan Bahbouh, Ph.D.
Univerzita Karlova, Praha
doc. PhDr. Matúš Šucha, Ph.D.
Univerzita Palackého v Olomouci

Oborová komise: Vývojová psychologie

Název anglicky: Developmental psychology
doktorský prezenční se specializací
Zahrnut v programu: FSS D-PSY_ Psychologie
Název anglicky: Developmental Psychology
doktorský kombinovaný se specializací
Zahrnut v programu: FSS D-PSY_ Psychologie

Předseda

doc. Mgr. Lenka Lacinová, Ph.D.
Předsedou oborové komise musí být člen oborové rady daného doktorského programu.

Externí členové

doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D.
Univerzita Karlova, Praha
doc. PhDr. Filip Smolík, Ph.D.
Psychologický ústav AV ČR, v.v.i., Brno

Oborová komise: Sociální psychologie

Název anglicky: Social psychology
doktorský prezenční se specializací
Zahrnut v programu: FSS D-PSY_ Psychologie
Název anglicky: Social psychology
doktorský kombinovaný se specializací
Zahrnut v programu: FSS D-PSY_ Psychologie

Předseda

prof. PhDr. Petr Macek, CSc.
Předsedou oborové komise musí být člen oborové rady daného doktorského programu.

Externí členové

doc. PhDr. František Baumgartner, CSc.
Ostravská univerzita, Ostrava
doc. PhDr. Martina Hřebíčková, Dr., DSc.
Psychologický ústav AV ČR, v.v.i., Brno