Potvrzení:

Úspěšně uloženo.

LF D-FARM Farmakologie
Název anglicky: Pharmacology
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 11. 12. 2018 – 10. 12. 2028
Garant: doc. PharmDr. Jan Juřica, Ph.D.

Oborová komise: Experimentální a aplikovaná farmakologie

Název anglicky: Experimental and applied pharmacology
doktorský prezenční se specializací
Zahrnut v programu: LF D-FARM Farmakologie

Předseda

doc. PharmDr. Jan Juřica, Ph.D.
Předsedou oborové komise musí být člen oborové rady daného doktorského programu.

Externí členové

prof. RNDr. Pavel Anzenbacher, DrSc.
LF UP v Olomouci
doc. PharmDr. Peter Kollár, Ph.D.
VFU Brno
Dr. Vincenzo Micale, Ph.D.
Národní ústav duševního zdraví
prof. MUDr. Romana Šlamberová, Ph.D.
III. LF UK v Praze
prof. MUDr. Alexandra Šulcová, CSc.

Oborová komise: Farmaceutická medicína

Název anglicky: Pharmaceutical medicine
doktorský prezenční se specializací
Zahrnut v programu: LF D-FARM Farmakologie

Předseda

doc. MUDr. Regina Demlová, Ph.D.
Předsedou oborové komise musí být člen oborové rady daného doktorského programu.

Externí členové

MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.
II. LF UK v Praze
prof. MUDr. Eva McCaskey Hadašová, CSc.
prof. Dr. Julia Carolin Stingl
Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte