Potvrzení:

Úspěšně uloženo.

Název anglicky: Dentistry and otorinolaryngology
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 11. 12. 2018 – 10. 12. 2028
Garant: prof. MUDr. Lydie Izakovičová Hollá, Ph.D.

Oborová komise: Stomatologie

LF DST Stomatologie
Název anglicky: Dentistry
doktorský prezenční se specializací
Zahrnut v programu: LF D-STOM Stomatologie a otorinolaryngologie

Předseda

prof. MUDr. Lydie Izakovičová Hollá, Ph.D.
Předsedou oborové komise musí být člen oborové rady daného doktorského programu.

Externí členové

prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc., MBA
I. LF UK v Praze
doc. MUDr. Romana Koberová Ivančaková, CSc.
LF UK v Hradci Králové
doc. MUDr. Radovan Slezák, CSc.
LF UK v Hradci Králové
prof. MUDr. Peter Stanko, CSc.
LF Univerzity Komenského v Bratislavě
doc. MUDr. et MUDr. Peter Tvrdý, Ph.D.
FN Olomouc

Oborová komise: Otorinolaryngologie

Název anglicky: Otorinolaryngology
doktorský prezenční se specializací
Zahrnut v programu: LF D-STOM Stomatologie a otorinolaryngologie

Předseda

prof. MUDr. Ivo Šlapák, CSc.
Předsedou oborové komise musí být člen oborové rady daného doktorského programu.

Externí členové

prof. MUDr. Jan Betka, DrSc., FCMA
I. LF UK v Praze
doc. MUDr. Martin Chovanec, Ph.D.
I. LF UK v Praze v Praze
prof. MUDr. Milan Profant
Univerzitná nemocnica Bratislava
MUDr. David Slouka, Ph.D., MBA
FN Plzeň
prof. MUDr. Ivo Stárek, CSc.
LF UP v Olomouci