Confirmation:

Saved successfully.

PrF MEEP_ International and European Law (inactive)
Name in Czech: Mezinárodní a evropské právo
doctoral degree programme, 4 y., Ph.D., language of instruction: Czech Czech
Accreditation: 19/11/2019 – 18/11/2023
Guarantor: prof. JUDr. Vladimír Týč, CSc.

Doctoral Board

Chair

prof. JUDr. Vladimír Týč, CSc.

External members

doc. JUDr. Martin Janků, CSc.
Vysoká škola finanční a správní
prof. JUDr. Jan Ondřej, CSc.
Právnická fakulta UK Praha