Potvrzení:

Úspěšně uloženo.

Název anglicky: Experimental Plant Biology
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2028
Garant: doc. RNDr. Vít Gloser, Ph.D.
Název anglicky: Experimental and Molecular Biology
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2028
Garant: prof. RNDr. Renata Veselská, Ph.D., M.Sc.
PřF N-CELLBI Buněčná biologie
Název anglicky: Cell Biology
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 18. 6. 2019 – 17. 6. 2026
Garant: prof. RNDr. Renata Veselská, Ph.D., M.Sc.
Název anglicky: Experimental Animal Biology and Immunology
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2028
Garant: doc. RNDr. Martin Vácha, Ph.D.
PřF N-MIK Mikrobiologie
Název anglicky: Microbiology
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2028
Garant: doc. Mgr. Monika Vítězová, Ph.D.
Název anglicky: Molecular Biology and Genetics
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2028
Garant: prof. RNDr. Jiří Doškař, CSc.
PřF N-BCL Biologie člověka
Název anglicky: Human Biology
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2028
Garant: doc. RNDr. Eva Drozdová, Ph.D.

Společná programová rada ÚEB


Předseda

prof. RNDr. Renata Veselská, Ph.D., M.Sc.

Zástupce zaměstnavatelů nebo absolventů

RNDr. Martin Falk, Ph.D.
Biofyzikální ústav AV ČR, v.v.i.
doc. PaedDr. Miroslav Kopecký, Ph.D.
Fakulta zdravotnických věd, Univerzita Palackého v Olomouci
RNDr. Jana Prodělalová, Ph.D.
Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i.