Potvrzení:

Úspěšně uloženo.

FF B-CS_ Čínská studia
Název anglicky: Chinese Studies
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2028
Garant: Mgr. et Mgr. Dušan Vávra, Ph.D.
FF N-CS_ Čínská studia
Název anglicky: Chinese Studies
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2028
Garant: doc. Lucie Olivová, MA, Ph.D., DSc.

Společná programová rada

Předseda

doc. Lucie Olivová, MA, Ph.D., DSc.

Zástupce zaměstnavatelů nebo absolventů

Mgr. Klaudia Ďurajková
Absolventka

Studentští členové

Ema Kopperová