Potvrzení:

Úspěšně uloženo.

Název anglicky: Oncology and Hematology
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 11. 12. 2018 – 10. 12. 2028
Garant: prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc.

Oborová komise: Hematologie

LF DHEM Hematologie
Název anglicky: Hematology
doktorský prezenční se specializací
Zahrnut v programu: LF D-ONHE Onkologie a hematologie

Předseda

prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D.
Předsedou oborové komise musí být člen oborové rady daného doktorského programu.

Oborová komise: Experimentální onkologie a nádorová biologie

Název anglicky: Experimental Oncology and Tumor Biology
doktorský prezenční se specializací
Zahrnut v programu: LF D-ONHE Onkologie a hematologie

Oborová komise: Solidní nádory

LF DSNAD Solidní nádory
Název anglicky: Solid Tumors
doktorský prezenční se specializací
Zahrnut v programu: LF D-ONHE Onkologie a hematologie