Potvrzení:

Úspěšně uloženo.

Název anglicky: Physiology, Pathological Physiology, Medical Chemistry and Biochemistry
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 11. 12. 2018 – 10. 12. 2028
Garant: prof. MUDr. Anna Vašků, CSc.

Oborová komise: Fyziologie

LF DFYZ Fyziologie
Název anglicky: Physiology
doktorský prezenční se specializací
Zahrnut v programu: LF D-PATFYZ Fyziologie, patologická fyziologie, lékařská chemie a biochemie

Předseda

prof. MUDr. Marie Nováková, Ph.D.
Předsedou oborové komise musí být člen oborové rady daného doktorského programu.

Externí členové

doc. Ing. Jana Kolářová, Ph.D.
FEKT VUT Brno
doc. Ing. Jiří Kozumplík, CSc.
FEKT VUT v Brně
prof. Ing. Ivo Provazník, Ph.D.

Oborová komise: Lékařská chemie a biochemie

Název anglicky: Medical Chemistry and Biochemistry
doktorský prezenční se specializací
Zahrnut v programu: LF D-PATFYZ Fyziologie, patologická fyziologie, lékařská chemie a biochemie

Předseda

prof. RNDr. Eva Táborská, CSc.
Předsedou oborové komise musí být člen oborové rady daného doktorského programu.

Externí členové

doc. Ing. Miloš Hroch, Ph.D.
LF UK Hradec Králové
doc. Mgr. Jitka Vostálová, Ph.D.
LF UP v Olomouci

Oborová komise: Patologická fyziologie

Název anglicky: Pathological Physiology
doktorský prezenční se specializací
Zahrnut v programu: LF D-PATFYZ Fyziologie, patologická fyziologie, lékařská chemie a biochemie

Předseda

prof. MUDr. Anna Vašků, CSc.
Předsedou oborové komise musí být člen oborové rady daného doktorského programu.

Externí členové

doc. Ing. Jiří Kozumplík, CSc.
FEKT VUT v Brně
prof. Ing. Ivo Provazník, Ph.D.