Potvrzení:

Úspěšně uloženo.

Název anglicky: Physiology, Pathological Physiology, Medical Chemistry and Biochemistry
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 11. 12. 2018 – 10. 12. 2028
Garant: prof. MUDr. Anna Vašků, CSc.

Oborová komise: Medical Chemistry and Biochemistry

Název anglicky: Medical Chemistry and Biochemistry
doktorský kombinovaný se specializací
Zahrnut v programu: LF D-PATFYZ_A Physiology, Pathological Physiology, Medical Chemistry and Biochemistry

Předseda

prof. RNDr. Eva Táborská, CSc.
Předsedou oborové komise musí být člen oborové rady daného doktorského programu.

Externí členové

doc. Ing. Miloš Hroch, Ph.D.
doc. Ing. Jana Kolářová, Ph.D.
FEKT VUT Brno
doc. Mgr. Jitka Vostálová, Ph.D.
LF UP v Olomouci

Oborová komise: Physiology

LF DPHYP Physiology
Název anglicky: Physiology
doktorský prezenční se specializací
Zahrnut v programu: LF D-PATFYZ_A Physiology, Pathological Physiology, Medical Chemistry and Biochemistry

Předseda

prof. MUDr. Marie Nováková, Ph.D.
Předsedou oborové komise musí být člen oborové rady daného doktorského programu.

Externí členové

doc. Ing. Jiří Kozumplík, CSc.
FEKT VUT v Brně
prof. Ing. Ivo Provazník, Ph.D.

Oborová komise: Pathological Physiology

Název anglicky: Pathological Physiology
doktorský prezenční se specializací
Zahrnut v programu: LF D-PATFYZ_A Physiology, Pathological Physiology, Medical Chemistry and Biochemistry

Předseda

prof. MUDr. Anna Vašků, CSc.
Předsedou oborové komise musí být člen oborové rady daného doktorského programu.

Externí členové

doc. Ing. Jiří Kozumplík, CSc.
FEKT VUT v Brně
prof. Ing. Ivo Provazník, Ph.D.