Potvrzení:

Úspěšně uloženo.

Název anglicky: Global Challenges: Society, Politics, Environment
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 23. 6. 2020 – 22. 6. 2027
Garant: doc. Mgr. et Mgr. Adéla Souralová, Ph.D.

Programová rada

Předseda

doc. Mgr. et Mgr. Adéla Souralová, Ph.D.

Zástupce zaměstnavatelů nebo absolventů

Mgr. Jan Kopkáš

Studentští členové

Sára Petrásková