Potvrzení:

Úspěšně uloženo.

Oborová komise: Pathological Physiology

Název anglicky: Pathological Physiology
doktorský prezenční se specializací
Zahrnut v programu: LF D-PATFYZ_A Physiology, Pathological Physiology, Medical Chemistry and Biochemistry

Předseda

prof. MUDr. Anna Vašků, CSc.

Externí členové

doc. Ing. Jiří Kozumplík, CSc.
FEKT VUT v Brně
prof. Ing. Ivo Provazník, Ph.D.
FEKT VUT v Brně