Potvrzení:

Úspěšně uloženo.

ESF D-EKONA Economics
Název anglicky: Economics
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 18. 6. 2019 – 17. 6. 2029
Garant: prof. Ing. Zdeněk Tomeš, Ph.D.

Oborová rada


Předseda

prof. Ing. Zdeněk Tomeš, Ph.D.

Externí členové

prof. Ing. Mojmír Helísek, CSc.
Vysoká škola finanční a správní
doc. Ing. Michal Kejak, M.A., CSc.
CERGE-EI, FSV UK
prof. JUDr. Ing. Igor Kotlán, Ph.D. et Ph.D.
Vysoká škola PRIGO
doc. Ing. Mgr. Zuzana Machová, Ph.D.
Vysoká škola PRIGO
doc. Ing. Ivo Straka, CSc.
Vysoká škola obchodní v Praze