Potvrzení:

Úspěšně uloženo.

FF B-EST_ Estetika
Název anglicky: Aesthetics
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 18. 9. 2018 – 17. 9. 2028
Garant: doc. Mgr. Rostislav Niederle, Ph.D.
Název anglicky: Aesthetics and Cultural Studies
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 18. 9. 2018 – 17. 9. 2028
Garant: prof. PhDr. Petr Osolsobě, Ph.D.

Společná programová rada

Předseda

prof. PhDr. Petr Osolsobě, Ph.D.

Zástupce zaměstnavatelů nebo absolventů

prof. Mgr. Martin Cajthaml, Ph.D.
Univerzita Palackého v Olomouci
doc. MgA. Marek Hlavica, Ph.D.
Janáčkova akademie múzických umění v Brně

Studentští členové

Bc. Kateřina Kalousová