Potvrzení:

Úspěšně uloženo.

Oborová komise: Lékařská mikrobiologie a imunologie

Název anglicky: Medical Microbiology and Immunology
doktorský prezenční se specializací
Zahrnut v programu: LF D-MIKRO Lékařská mikrobiologie, imunologie a patologie

Předseda

prof. MUDr. Jiří Litzman, CSc.
Předsedou oborové komise musí být člen oborové rady daného doktorského programu.

Externí členové

prof. MVDr. Alois Čížek, CSc.
VFU Brno
doc. MVDr. Renata Karpíšková, Ph.D.
Výzkumný ústav veterinárního lékařství, Brno
prof. MUDr. Mgr. Milan Raška, Ph.D.
FN Olomouc
doc. RNDr. Daniel Růžek, Ph.D.
AV ČR, Parazitologický ústav
prof. MVDr. Miroslav Toman, CSc.
VFU Brno