Potvrzení:

Úspěšně uloženo.

Oborová komise: Obecná psychologie

FSS DPSY03 Obecná psychologie
Název anglicky: General psychology
doktorský prezenční se specializací
Zahrnut v programu: FSS D-PSY_ Psychologie
FSS DPSY10 Obecná psychologie
Název anglicky: General psychology
doktorský kombinovaný se specializací
Zahrnut v programu: FSS D-PSY_ Psychologie

Předseda

doc. Mgr. Stanislav Ježek, Ph.D.
Předsedou oborové komise musí být člen oborové rady daného doktorského programu.

Externí členové

prof. PhDr. Imrich Ruisel, DrSc.
Ústav experimentálnej psychológie SAV, Bratislava
doc. Mgr. Radovan Šikl, Ph.D.
Psychologický ústav AV ČR, v.v.i., Brno