Potvrzení:

Úspěšně uloženo.

Oborová komise: Cell and Tissue Morphology

Název anglicky: Cell and Tissue Morphology
doktorský prezenční se specializací
Zahrnut v programu: LF D-BIOM_A Biomedical Sciences

Předseda

doc. MUDr. Marek Joukal, Ph.D.
Předsedou oborové komise musí být člen oborové rady daného doktorského programu.

Externí členové

prof. MUDr. Jiří Ehrmann, Ph.D.
LF UP v Olomouci
doc. RNDr. Petr Mlejnek, CSc.
LF UP v Olomouci
prof. MUDr. Jaroslav Mokrý, Ph.D.
LF UK Hradec Králové
doc. MUDr. Dáša Slížová, CSc.
LF UK Hradec Králové
prof. MUDr. Mgr. Zbyněk Tonar, Ph.D.
LF UK v Plzni