Potvrzení:

Úspěšně uloženo.

FF D-RL_ Religionistika
Název anglicky: Study of Religions
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 14. 9. 2021 – 13. 9. 2026
Garant: doc. PhDr. David Zbíral, Ph.D.
FF D-RLA_ Study of Religions
Název anglicky: Study of Religions
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 14. 9. 2021 – 13. 9. 2026
Garant: doc. PhDr. David Zbíral, Ph.D.