Potvrzení:

Úspěšně uloženo.

Název anglicky: Business Economy and Management
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 18. 6. 2019 – 17. 6. 2029
Garant: doc. Ing. Mgr. Jakub Procházka, Ph.D.

Oborová rada

Předseda

doc. Ing. Mgr. Jakub Procházka, Ph.D.

Externí členové

doc. Ing. František Bartes, CSc.
Fakulta podnikatelská VUT
doc. PaedDr. Dana Egerová, Ph.D.
Fakulta ekonomicka, Západočeská univerzita v Plzni
doc. PhDr. Ing. Aleš Gregar, CSc.
Fakulta managementu a ekonomiky, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
doc. Ing. Petr Houdek, Ph.D.
VŠE v Praze, Fakulta podnikohospodářská, Katedra managementu
doc. RNDr. Lenka Komárková, Ph.D.
Fakulta managementu, Vysoká škola ekonomická v Praze
doc. Ing. et Ing. Lea Kubíčková, Ph.D.
Provozně ekonomicka fakulta, Mendelova univerzita v Brně
prof. Ing. Helena Majdúchová, CSc.
Ekonomická univerzita v Bratislavě
prof. Ing. Tomáš Meluzín, Ph.D.
Fakulta podnikatelská, Vysoké učení technické v Brně
doc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D.
Provozně ekonomicka fakulta, Mendelova univerzita v Brně