Potvrzení:

Úspěšně uloženo.

Název anglicky: Business Management
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2024
Garant: doc. Ing. Alena Klapalová, Ph.D.
Název anglicky: Business Management
magisterský navazující, 2 r., Ing., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2028
Garant: doc. Ing. Bc. Petr Suchánek, Ph.D.

Společná programová rada

Předseda

doc. Ing. Bc. Petr Suchánek, Ph.D.

Zástupce zaměstnavatelů nebo absolventů

Ing. Irma Macháčová
OSVČ v oblasti marketingových výzkumů (B2B trhy)

Studentští členové

Vojtěch Bumbálek
Bc. Svetlana Štangová