Potvrzení:

Úspěšně uloženo.

Název anglicky: Economic Policy
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2024
Garant: prof. Ing. Martin Kvizda, Ph.D.
Název anglicky: Economic Policy
magisterský navazující, 2 r., Ing., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2028
Garant: prof. Ing. Martin Kvizda, Ph.D.

Společná programová rada

Předseda

prof. Ing. Martin Kvizda, Ph.D.

Zástupce zaměstnavatelů nebo absolventů

Ing. Václav Rederer, Ph.D.
České dráhy

Studentští členové

Ondrej Varga