Potvrzení:

Úspěšně uloženo.

Název anglicky: Public Economics and Administration
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2028
Garant: doc. Ing. Vladimír Hyánek, Ph.D.
Název anglicky: Public Economics and Administration
magisterský navazující, 2 r., Ing., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2028
Garant: doc. Ing. Vladimír Hyánek, Ph.D.

Společná programová rada

Předseda

doc. Ing. Vladimír Hyánek, Ph.D.

Zástupce zaměstnavatelů nebo absolventů

Ing. Viktor Novysedlák
Rada pro rozpočtovou zodpovědnost

Studentští členové

Bc. Tomáš Chlachula
Bc. Kateřina Nováková