Potvrzení:

Úspěšně uloženo.

Název anglicky: Social Policy and Social Work
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 11. 2018 – 19. 11. 2028
Garant: doc. PhDr. Martin Vaculík, Ph.D.

Oborová rada

Předseda

doc. PhDr. Martin Vaculík, Ph.D.

Externí členové

doc. PhDr. Alice Gojová, Ph.D.
prof. Mgr. Soňa Kalenda Vávrová, Ph.D.
Ostravská univerzita v Ostravě
doc. Michal Opatrný, Dr. theol.
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
prof. PhDr. Arnošt Veselý, Ph.D.
Univerzita Karlova, Praha