Potvrzení:

Úspěšně uloženo.

FSS D-PSYAJ_ Psychology
Název anglicky: Psychology
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 20. 11. 2018 – 19. 11. 2028
Garant: prof. PhDr. Petr Macek, CSc.

Doctoral committee: Educational psychology

FSS DPSYAJ03 Educational psychology
Název anglicky: Educational psychology
doktorský prezenční se specializací
Zahrnut v programu: FSS D-PSYAJ_ Psychology
FSS DPSYAJ04 Educational psychology
Název anglicky: Educational psychology
doktorský kombinovaný se specializací
Zahrnut v programu: FSS D-PSYAJ_ Psychology

Předseda

doc. PhDr. Šárka Portešová, Ph.D.
Předsedou oborové komise musí být člen oborové rady daného doktorského programu.

Interní členové

Mgr. et Mgr. Jan Mareš, Ph.D.
Mgr. Ondřej Straka, Ph.D.

Externí členové

doc. PhDr. Jana Marie Havigerová, Ph.D.
prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc.
Univerzita Karlova, Hradec Králové
doc. PhDr. Lenka Morávková Krejčová, Ph.D.
Univerzita Karlova, Praha

Doctoral committee: General psychology

FSS DPSYAJ01 General psychology
Název anglicky: General psychology
doktorský prezenční se specializací
Zahrnut v programu: FSS D-PSYAJ_ Psychology
FSS DPSYAJ02 General psychology
Název anglicky: General psychology
doktorský kombinovaný se specializací
Zahrnut v programu: FSS D-PSYAJ_ Psychology

Předseda

doc. Mgr. Stanislav Ježek, Ph.D.
Předsedou oborové komise musí být člen oborové rady daného doktorského programu.

Externí členové

prof. PhDr. Imrich Ruisel, DrSc.
Ústav experimentálnej psychológie SAV, Bratislava
doc. Mgr. Radovan Šikl, Ph.D.
Psychologický ústav AV ČR, v.v.i., Brno

Doctoral committee: Social psychology

FSS DPSYAJ07 Social psychology
Název anglicky: Social psychology
doktorský prezenční se specializací
Zahrnut v programu: FSS D-PSYAJ_ Psychology
FSS DPSYAJ08 Social psychology
Název anglicky: Social psychology
doktorský kombinovaný se specializací
Zahrnut v programu: FSS D-PSYAJ_ Psychology

Předseda

prof. PhDr. Petr Macek, CSc.
Předsedou oborové komise musí být člen oborové rady daného doktorského programu.

Externí členové

doc. PhDr. František Baumgartner, CSc.
Ostravská univerzita, Ostrava
doc. PhDr. Martina Hřebíčková, Dr., DSc.
Psychologický ústav AV ČR, v.v.i., Brno

Doctoral committee: Work psychology

FSS DPSYAJ05 Work psychology
Název anglicky: Work psychology
doktorský prezenční se specializací
Zahrnut v programu: FSS D-PSYAJ_ Psychology
FSS DPSYAJ06 Work psychology
Název anglicky: Work psychology
doktorský kombinovaný se specializací
Zahrnut v programu: FSS D-PSYAJ_ Psychology

Předseda

doc. PhDr. Martin Vaculík, Ph.D.
Předsedou oborové komise musí být člen oborové rady daného doktorského programu.

Externí členové

Doc. PhDr. MUDr. Mgr. Radvan Bahbouh, Ph.D.
Univerzita Karlova, Praha
doc. PhDr. Matúš Šucha, Ph.D.
Univerzita Palackého v Olomouci

Doctoral committee: Developmental psychology

Název anglicky: Developmental psychology
doktorský prezenční se specializací
Zahrnut v programu: FSS D-PSYAJ_ Psychology
Název anglicky: Developmental psychology
doktorský kombinovaný se specializací
Zahrnut v programu: FSS D-PSYAJ_ Psychology

Předseda

doc. Mgr. Lenka Lacinová, Ph.D.
Předsedou oborové komise musí být člen oborové rady daného doktorského programu.

Externí členové

doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D.
Univerzita Karlova, Praha
doc. PhDr. Filip Smolík, Ph.D.
Psychologický ústav AV ČR, v.v.i., Brno