Potvrzení:

Úspěšně uloženo.

Název anglicky: Applied Sports Education of Security Bodies
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2028
Garant: doc. PhDr. Bc. Zdenko Reguli, Ph.D.

Programová rada

Předseda

doc. PhDr. Bc. Zdenko Reguli, Ph.D.

Zástupce zaměstnavatelů nebo absolventů

Mgr. David Trávníček

Studentští členové

Bc. Simona Straková