Potvrzení:

Úspěšně uloženo.

Název anglicky: Medical Microbiology, Immunology and Pathology
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 11. 12. 2018 – 10. 12. 2028
Garant: prof. MUDr. Jiří Litzman, CSc.

Oborová komise: Patologie a soudní lékařství

Název anglicky: Pathology and Forensic Medicine
doktorský prezenční se specializací
Zahrnut v programu: LF D-MIKRO Lékařská mikrobiologie, imunologie a patologie

Předseda

prof. MUDr. Markéta Hermanová, Ph.D.
Předsedou oborové komise musí být člen oborové rady daného doktorského programu.

Externí členové

prof. MUDr. Jiří Ehrmann, Ph.D.
LF UP v Olomouci
MUDr. Pavel Fabian, Ph.D.
prof. MUDr. Petr Hejna, Ph.D., MBA
LF UK Hradec Králové
prof. MUDr. Zdeněk Kolář, CSc.
FN Olomouc

Oborová komise: Lékařská mikrobiologie a imunologie

Název anglicky: Medical Microbiology and Immunology
doktorský prezenční se specializací
Zahrnut v programu: LF D-MIKRO Lékařská mikrobiologie, imunologie a patologie

Předseda

prof. MUDr. Jiří Litzman, CSc.
Předsedou oborové komise musí být člen oborové rady daného doktorského programu.

Externí členové

prof. MVDr. Alois Čížek, CSc.
prof. MUDr. Mgr. Milan Raška, Ph.D.
FN Olomouc
prof. RNDr. Daniel Růžek, Ph.D.
AV ČR, Parazitologický ústav
prof. MVDr. Miroslav Toman, CSc.
VFU Brno