Potvrzení:

Úspěšně uloženo.

Název anglicky: Medical Microbiology, Immunology and Pathology
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 11. 12. 2018 – 10. 12. 2028
Garant: prof. MUDr. Jiří Litzman, CSc.

Oborová rada: Lékařská mikrobiologie, imunologie a patologie

Oborová komise: Patologie a soudní lékařství

Název anglicky: Pathology and Forensic Medicine
doktorský prezenční se specializací
Zahrnut v programu: LF D-MIKRO Lékařská mikrobiologie, imunologie a patologie

Oborová komise: Lékařská mikrobiologie a imunologie

Název anglicky: Medical Microbiology and Immunology
doktorský prezenční se specializací
Zahrnut v programu: LF D-MIKRO Lékařská mikrobiologie, imunologie a patologie

Předseda

prof. MUDr. Jiří Litzman, CSc.

Externí členové

prof. MVDr. Alois Čížek, CSc.
Fakulta veterinárního lékařství, VETUNI, Brno
prof. MUDr. Mgr. Milan Raška, Ph.D.
Univerzita Palackého v Olomouci
prof. RNDr. Daniel Růžek, Ph.D.
AV ČR, Parazitologický ústav
prof. MVDr. Miroslav Toman, CSc.
VFU Brno