Potvrzení:

Úspěšně uloženo.

Název anglicky: Internal Medicine
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 11. 12. 2018 – 10. 12. 2028
Garant: prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc.

Oborová komise: Vnitřní nemoci

LF DVNIN Vnitřní nemoci
Název anglicky: Internal Diseases
doktorský prezenční se specializací
Zahrnut v programu: LF D-VNIT Vnitřní lékařství

Oborová komise: Dermatovenerologie

Název anglicky: Dermatovenerology
doktorský prezenční se specializací
Zahrnut v programu: LF D-VNIT Vnitřní lékařství

Předseda

prof. MUDr. Vladimír Vašků, CSc.
Předsedou oborové komise musí být člen oborové rady daného doktorského programu.

Externí členové

doc. MUDr. Karel Ettler, CSc.
LF UK v Hradci Králové
prof. MUDr. Jana Hercogová, CSc., MHA
Dermatovenerologická klinika UK 2. LF a FN Na Bulovce
MUDr. Martin Tichý, Ph.D.
FN Olomouc

Oborová komise: Kardiologie

LF DKARD Kardiologie
Název anglicky: Cardiology
doktorský prezenční se specializací
Zahrnut v programu: LF D-VNIT Vnitřní lékařství

Předseda

prof. MUDr. Lenka Špinarová, Ph.D., FESC
Předsedou oborové komise musí být člen oborové rady daného doktorského programu.

Externí členové

prof. MUDr. Martin Hutyra, Ph.D.
FN Olomouc
prof. MUDr. Radek Pudil, Ph.D.
LF UK v Hradci Králové
doc. MUDr. Jan Václavík, Ph.D.
FN Olomouc