Potvrzení:

Úspěšně uloženo.

Název anglicky: Laboratory diagnostic in healthcare
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 16. 10. 2018 – 15. 10. 2028
Garant: prof. MUDr. Dalibor Valík, Ph.D., DABCC

Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví

Předseda

MUDr. Zdeňka Čermáková, Ph.D.

Zástupce zaměstnavatelů nebo absolventů

doc. MUDr. Milan Dastych, CSc., MBA
Bc. Vojtěch Kunčický

Studentští členové

Barbora Rybnikárová
Terezie Škaloudová