Potvrzení:

Úspěšně uloženo.

Název anglicky: Senior Officer of Justice
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2028
Garant: JUDr. Eva Dobrovolná, Ph.D., LL.M.

Programová rada Vyšší justiční úředník

Předseda

JUDr. Eva Dobrovolná, Ph.D., LL.M.

Interní členové

Mgr. Miloslav Hrdlička
doc. JUDr. Petr Lavický, Ph.D.

Zástupce zaměstnavatelů nebo absolventů

JUDr. Zdeněk Pulkrábek, Ph.D.

Studentští členové

Bc. Veronika Ošmerová, BBA