Potvrzení:

Úspěšně uloženo.

Název anglicky: Geography and Cartography
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2028
Garant: prof. RNDr. Petr Dobrovolný, CSc.
PřF N-AGG Aplikovaná geografie a geoinformatika (neaktivní)
Název anglicky: Applied geography and geoinformatics
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2024
Garant: prof. RNDr. Tomáš Řezník, Ph.D.
PřF N-FYG Fyzická geografie
Název anglicky: Physical geography
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2028
Garant: doc. RNDr. Zdeněk Máčka, Ph.D.
Název anglicky: Cartography and geoinformatics
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2026
Garant: prof. RNDr. Petr Kubíček, CSc.
Název anglicky: Social geography and regional development
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2028
Garant: doc. RNDr. Milan Jeřábek, Ph.D.