Potvrzení:

Úspěšně uloženo.

Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Chemistry
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 9. 2018 – 24. 9. 2028
Garant: doc. Mgr. Hana Cídlová, Dr.
Název anglicky: Chemistry for Education
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 9. 2018 – 24. 9. 2028
Garant: Mgr. Jiří Šibor, Ph.D.

Programová rada

Předseda

Mgr. Jiří Šibor, Ph.D.

Zástupce zaměstnavatelů nebo absolventů

Mgr. Rostislav Novotný
Ředitel fakultní školy ZŠ Brno, Gajdošova
Mgr. Marek Seifer
Absolvent

Studentští členové

Eduard Fiala
Bc. Tomáš Veselý
Bc. Vítězslav Višnovský