Potvrzení:

Úspěšně uloženo.

Název anglicky: Special Education
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 16. 10. 2018 – 15. 10. 2028
Garant: doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D.
Název anglicky: Special Education
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 16. 10. 2018 – 15. 10. 2028
Garant: PhDr. Mgr. Dana Zámečníková, Ph.D.
PdF B-SPZPA Special Education
Název anglicky: Special Education
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 16. 10. 2018 – 15. 10. 2028
Garant: PhDr. Mgr. Dana Zámečníková, Ph.D.
PdF N-SPZPA Special Education
Název anglicky: Special Education
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 16. 10. 2018 – 15. 10. 2028
Garant: doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D.

Programová rada

Předseda

doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D.

Zástupce zaměstnavatelů nebo absolventů

Mgr. Libor Mikulášek
Pedagogicko – psychologická poradna Brno

Studentští členové

Mgr. Daniela Horáčková
Bc. Andrea Petkaničová