Potvrzení:

Úspěšně uloženo.

Název anglicky: Special Education
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 29. 9. 2020 – 28. 9. 2028
Garant: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
PdF D-SPZPA Special Education
Název anglicky: Special Education
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 29. 9. 2020 – 28. 9. 2028
Garant: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.

Společná oborová rada: Speciální pedagogika

Předseda

prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.

Externí členové

doc. PaedDr. Petr Franiok, Ph.D.
Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
doc. PaedDr. Terézia Harčaríková, PhD.
PdF Komenského univerzity v Bratislavě, Slovensko
doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D.
Pedagogická fakulta Karlovy univerzity v Praze
Prof. Dr. Tom Schmid
Fachhochschule St. Pölten, Studiengang Sozialarbeit, Rakousko
prof. PaedDr. Alica Vančová, CSc.
Pedagogická fakulta Komenského univerzity v Bratislavě
prof. Mgr. Kateřina Vitásková, Ph.D.
Pedagogická fakulta Palackého univerzity v Olomouci