Potvrzení:

Úspěšně uloženo.

Název anglicky: Health Education
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 21. 9. 2018 – 20. 9. 2022
Garant: doc. PaedDr. Vladislav Mužík, CSc.
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Health Education
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 21. 9. 2018 – 20. 9. 2022
Garant: doc. PaedDr. Vladislav Mužík, CSc.

Programová rada

Předseda

doc. PaedDr. Vladislav Mužík, CSc.

Zástupce zaměstnavatelů nebo absolventů

Mgr. Ludmila Altmanová
Ředitelka fakultní školy ZŠ a MŠ Brno, nám. 28. října.
Mgr. Michaela Mertlová
Absolventka. Učitelka ZŠ Židlochovice.
Mgr. Markéta Mertová
Absolventka PdF MU.

Studentští členové

Bc. Lukáš Cík
Pavlína Lysáčková