Potvrzení:

Úspěšně uloženo.

Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in French Language
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 21. 9. 2018 – 20. 9. 2028
Garant: doc. Mgr. Václava Bakešová, Ph.D.
Název anglicky: French Language for Education
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 21. 9. 2018 – 20. 9. 2028
Garant: doc. Mgr. Václava Bakešová, Ph.D.

Programová rada

Předseda

doc. Mgr. Václava Bakešová, Ph.D.

Zástupce zaměstnavatelů nebo absolventů

Mgr. Martina Tinková
Absolventka

Studentští členové

Barbora Havrlantová
Bc. Barbora Plšková
Bc. Tomáš Veselý