Potvrzení:

Úspěšně uloženo.

Název anglicky: Secondary School Teacher Training in Music
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 21. 9. 2018 – 20. 9. 2028
Garant: doc. PhDr. Marek Sedláček, Ph.D.
Název anglicky: Music for Education
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 21. 9. 2018 – 20. 9. 2028
Garant: prof. PhDr. Judita Kučerová, Ph.D.

Programová rada

Předseda

doc. PhDr. Marek Sedláček, Ph.D.

Zástupce zaměstnavatelů nebo absolventů

Mgr. Michael Ratislav
učitel ZŠ Krásného v Brně