Potvrzení:

Úspěšně uloženo.

Název anglicky: Geography for Education
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 9. 2018 – 24. 9. 2028
Garant: RNDr. Hana Svobodová, Ph.D.
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Geography
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 25. 9. 2018 – 24. 9. 2028

Programová rada

Předseda

RNDr. Hana Svobodová, Ph.D.

Zástupce zaměstnavatelů nebo absolventů

Mgr. Miroslav Marek
Ředitel fakultní školy , Gymnázium, Brno - Křenová
Mgr. Marek Pernica
Absolvent

Studentští členové

Bc. Josef Červinka
Bc. Anna Kratochvílová