Potvrzení:

Úspěšně uloženo.

Název anglicky: Chemistry and Technology of Materials for Conservation – Restoration
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2026
Garant: doc. Mgr. Karel Novotný, Ph.D.
Název anglicky: Chemistry and Technology of Materials for Conservation – Restoration
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2026
Garant: doc. Mgr. Karel Novotný, Ph.D.

Společná programová rada Chemie materiálů pro konzervování

Předseda

doc. Mgr. Karel Novotný, Ph.D.

Zástupce zaměstnavatelů nebo absolventů

Mgr. Žaneta Kubingerová
Technické muzeum v Brně
Mgr. Dana Modráčková
Univerzita Pardubice
RNDr. Ladislav Pospíšil, Ph.D.
Střední škola umění a designu Vyšší odborná škola Brno
Mgr. Karel Rapouch
Technické muzeum v Brně
Mgr. Jiří Szekeres
Regionální muzeum v Mikulově