Potvrzení:

Úspěšně uloženo.

PřF D-CHEA_ Chemistry
Název anglicky: Chemistry
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 18. 6. 2019 – 17. 6. 2029
Garant: prof. RNDr. Jiří Pinkas, Ph.D.

Oborová rada

Předseda

prof. RNDr. Jiří Pinkas, Ph.D.

Externí členové

prof. Ing. Aleš Helebrant, CSc.
Vysoká škola chemicko-technologická Praha
prof. RNDr. Martin Kotora, CSc.
Přírodovědecká fakulta UK Praha
doc. RNDr. Michal Roth, CSc.
Ústav analytické chemia AV ČR Brno
prof. RNDr. Petr Slavíček, Ph.D.
VŠCHT Praha
prof. RNDr. Zdeněk Trávníček, Ph.D.
CATRIN, UP Olomouc

Oborová komise

PřF MATRA Materials Chemistry
Název anglicky: Materials Chemistry
doktorský prezenční se specializací
Zahrnut v programu: PřF D-CHEA_ Chemistry
PřF MATRAK Materials Chemistry
Název anglicky: Materials Chemistry
doktorský kombinovaný se specializací
Zahrnut v programu: PřF D-CHEA_ Chemistry

Oborová komise

PřF ANORA Inorganic Chemistry
Název anglicky: Inorganic Chemistry
doktorský prezenční se specializací
Zahrnut v programu: PřF D-CHEA_ Chemistry
PřF ANORAK Inorganic Chemistry
Název anglicky: Inorganic Chemistry
doktorský kombinovaný se specializací
Zahrnut v programu: PřF D-CHEA_ Chemistry

Předseda

prof. RNDr. Jiří Pinkas, Ph.D.

Externí členové

prof. Ing. Aleš Růžička, Ph.D.
FCHT UP Pardubice
prof. RNDr. Petr Štěpnička, Ph.D., DSc.
PřF UK Praha
prof. RNDr. Zdeněk Trávníček, Ph.D.
CATRIN, UP Olomouc

Oborová komise

PřF ORGAA Organic Chemistry
Název anglicky: Organic Chemistry
doktorský prezenční se specializací
Zahrnut v programu: PřF D-CHEA_ Chemistry
PřF ORGAAK Organic Chemistry
Název anglicky: Organic Chemistry
doktorský kombinovaný se specializací
Zahrnut v programu: PřF D-CHEA_ Chemistry

Oborová komise

PřF FCHA Physical Chemistry
Název anglicky: Physical Chemistry
doktorský prezenční se specializací
Zahrnut v programu: PřF D-CHEA_ Chemistry
PřF FCHAK Physical Chemistry
Název anglicky: Physical Chemistry
doktorský kombinovaný se specializací
Zahrnut v programu: PřF D-CHEA_ Chemistry

Oborová komise

Název anglicky: Analytical Chemistry
doktorský prezenční se specializací
Zahrnut v programu: PřF D-CHEA_ Chemistry
PřF ANALAK Analytical Chemistry
Název anglicky: Analytical Chemistry
doktorský kombinovaný se specializací
Zahrnut v programu: PřF D-CHEA_ Chemistry

Předseda

prof. Mgr. Jan Preisler, Ph.D.

Externí členové

doc. Ing. Tomáš Černohorský, CSc.
FCHT UP Pardubice
Ing. František Foret, CSc.
Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i. (UIACH)
prof. Ing. Michal Holčapek, Ph.D.
FCHT UP, Pardubice
prof. Ing. Pavel Janoš, CSc.
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Ústí n. Labem
prof. Ing. Jozef Kaiser, Ph.D.
VUT Brno
prof. RNDr. Karel Lemr, Ph.D.
KACH UP, Olomouc
prof. RNDr. Jiří Zima, CSc.
KACH UK, Praha