Potvrzení:

Úspěšně uloženo.

FF B-DST_ Dějiny starověku
Název anglicky: Ancient History
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2028
Garant: Mgr. et Mgr. Markéta Melounová, Ph.D.
FF N-DST_ Dějiny starověku
Název anglicky: Ancient History (MA)
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2028
Garant: doc. PhDr. Jarmila Bednaříková, CSc.

Společná programová rada

Předseda

doc. PhDr. Jarmila Bednaříková, CSc.

Zástupce zaměstnavatelů nebo absolventů

Mgr. Aleš Homola
Národní památkový ústav

Studentští členové

Mgr. Bc. Monika Krajňáková
Mgr. Michal Musil
Bc. Robin Škrabal