Potvrzení:

Úspěšně uloženo.

FF B-DST_ Dějiny starověku
Název anglicky: Ancient History
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2028
Garant: Mgr. et Mgr. Markéta Melounová, Ph.D.
FF N-DST_ Dějiny starověku
Název anglicky: Ancient History (MA)
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2028
Garant: doc. Mgr. Michal Habaj, PhD.

Společná programová rada

Předseda

doc. Mgr. Michal Habaj, PhD.

Zástupce zaměstnavatelů nebo absolventů

Mgr. Aleš Homola
Národní památkový ústav
Mgr. Michal Musil
Absolvent

Studentští členové

Bc. Andrea Dolejšková
Bc. Robin Škrabal