Potvrzení:

Úspěšně uloženo.

Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in Latin Language and Literature
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 29. 9. 2020 – 28. 9. 2030
Garant: doc. Mgr. Dana Stehlíková, Ph.D.

Programová rada

Předseda

doc. Mgr. Dana Stehlíková, Ph.D.

Zástupce zaměstnavatelů nebo absolventů

PhDr. Vladimíra Horáková

Studentští členové

Bc. Gabriela Gombárová