Potvrzení:

Úspěšně uloženo.

Název anglicky: German Language and Literature
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2028
Garant: doc. PhDr. Jiřina Malá, CSc.
Název anglicky: German Language and Literature
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2028
Garant: Mgr. Jan Budňák, Ph.D.
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in German Language and Literature
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 11. 12. 2018 – 10. 12. 2029
Garant: Ursula Dorothea Riedner, Dr. phil.

Společná programová rada

Předseda

doc. PhDr. Jiřina Malá, CSc.

Zástupce zaměstnavatelů nebo absolventů

Mgr. Lucie Judová Gráfová
Österreich Institutu Brno s.r.o.