Potvrzení:

Úspěšně uloženo.

Název anglicky: Theatre Studies
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 18. 9. 2018 – 17. 9. 2028
Garant: doc. MgA. David Drozd, Ph.D.
Název anglicky: Theatre Studies
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 18. 9. 2018 – 17. 9. 2028
Garant: doc. Mgr. Šárka Havlíčková Kysová, Ph.D.

Společná programová rada

Předseda

doc. MgA. David Drozd, Ph.D.

Zástupce zaměstnavatelů nebo absolventů

PhDr. Jaroslav Blecha
Moravské zemské muzeum

Studentští členové

Martin Gaideczka
Mgr. Tereza Turzíková