Potvrzení:

Úspěšně uloženo.

Název anglicky: Literatures in English
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 20. 11. 2018 – 19. 11. 2026
Garant: doc. Mgr. Tomáš Kačer, Ph.D.
Název anglicky: Literatures in English
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 11. 2018 – 19. 11. 2026
Garant: doc. Mgr. Tomáš Kačer, Ph.D.

Oborová rada

Předseda

doc. Mgr. Tomáš Kačer, Ph.D.

Externí členové

doc. Mgr. Pavel Drábek, Ph.D.
University of Hull, Velká Británie
doc. PhDr. Stanislav Kolář, Dr.
Ostravská univerzita v Ostravě
prof. PhDr. Michal Peprník, Dr.
Univerzita Palackého v Olomouci
prof. Mgr. Ondřej Pilný, Ph.D.
Univerzita Karlova v Praze
prof. PhDr. Martin Procházka, CSc.
Univerzita Karlova v Praze