Potvrzení:

Úspěšně uloženo.

Název anglicky: Imaging Methods and Medical Physics
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 11. 12. 2018 – 10. 12. 2028
Garant: prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIR

Oborová rada: Zobrazovací metody a lékařská fyzika

Oborová komise: Radiologie - zobrazovací metody

Název anglicky: Radiology
doktorský prezenční se specializací
Zahrnut v programu: LF D-ZOBR Zobrazovací metody a lékařská fyzika

Předseda

prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIR
Předsedou oborové komise musí být člen oborové rady daného doktorského programu.

Externí členové

prof. MUDr. Miroslav Heřman, CSc.
FN Olomouc
doc. MUDr. Martin Köcher, Ph.D.
FN Olomouc
doc. Ing. Jaroslav Tintěra, CSc.
Národní ústav duševního zdraví

Oborová komise: Lékařská fyzika

Název anglicky: Medical Physics
doktorský prezenční se specializací
Zahrnut v programu: LF D-ZOBR Zobrazovací metody a lékařská fyzika

Předseda

prof. RNDr. Vojtěch Mornstein, CSc.
Předsedou oborové komise musí být člen oborové rady daného doktorského programu.

Externí členové

prof. RNDr. Hana Kolářová, CSc.
LF UP v Olomouci
prof. Ing. Ivo Provazník, Ph.D.