Potvrzení:

Úspěšně uloženo.

LF D-FARM_A Pharmacology
Název anglicky: Pharmacology
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 11. 12. 2018 – 10. 12. 2028
Garant: doc. PharmDr. Jan Juřica, Ph.D.

Oborová komise: Pharmaceutical Medicine

Název anglicky: Pharmaceutical medicine
doktorský kombinovaný se specializací
Zahrnut v programu: LF D-FARM_A Pharmacology

Předseda

doc. MUDr. Regina Demlová, Ph.D.
Předsedou oborové komise musí být člen oborové rady daného doktorského programu.

Externí členové

MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.
II. LF UK v Praze
prof. Dr. Julia Carolin Stingl
Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte

Oborová komise: Experimental and applied Pharmacology

Název anglicky: Experimental and applied pharmacology
doktorský prezenční se specializací
Zahrnut v programu: LF D-FARM_A Pharmacology

Předseda

doc. PharmDr. Jan Juřica, Ph.D.
Předsedou oborové komise musí být člen oborové rady daného doktorského programu.

Externí členové

prof. RNDr. Pavel Anzenbacher, DrSc.
LF UP v Olomouci
doc. PharmDr. Peter Kollár, Ph.D.
VFU Brno
Dr. Vincenzo Micale, Ph.D.
Národní ústav duševního zdraví
prof. MUDr. Romana Šlamberová, Ph.D.
III. LF UK v Praze