Potvrzení:

Úspěšně uloženo.

Název anglicky: Public Health
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 23. 6. 2020 – 22. 6. 2027
Garant: prof. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D.

Veřejné zdravotnictví

Předseda

prof. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D.

Zástupce zaměstnavatelů nebo absolventů

Mgr. Petra Pevná, MBA, LL.M.
VZP

Studentští členové

Bc. Miriam Dojčárová