Potvrzení:

Úspěšně uloženo.

Název anglicky: Politics, Media, and Communication
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 23. 6. 2020 – 22. 6. 2027
Garant: doc. Mgr. et Mgr. Vlastimil Havlík, Ph.D.

Programová rada

Předseda

doc. Mgr. et Mgr. Vlastimil Havlík, Ph.D.

Zástupce zaměstnavatelů nebo absolventů

Mgr. Markéta Baráková

Studentští členové

Tetiana Melnyk