Potvrzení:

Úspěšně uloženo.

Název anglicky: Regional Development and Tourism
magisterský navazující, 2 r., Ing., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 21. 6. 2022 – 20. 6. 2029
Garant: doc. Ing. Viktorie Klímová, Ph.D.

Programová rada

Předseda

doc. Ing. Viktorie Klímová, Ph.D.

Zástupce zaměstnavatelů nebo absolventů

Bc. Vít Čermák
CzechInvest

Studentští členové

Omnia Karam