PřF D-FYA_ Physics
Název anglicky: Physics
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 16. 4. 2019 – 15. 4. 2029
Garant: prof. Rikard von Unge, Ph.D.

Školitelé