Název anglicky: Pharmaceutical Technology
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 1. 7. 2020 – 30. 6. 2025
Garant: doc. PharmDr. Kateřina Kubová, Ph.D.